0 0
Košík
Objednejte ještě za 699 Kč a máte dopravu přes zásilkovnu zdarma.
Glara » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Miloš Košátko, se sídlem Vrchlického 1722, 50401 Nový Bydžov, IČ: 72883057  (dále jen: „správce“).

1.1. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Vrchlického 1722, 50401 Nový Bydžov
email: kosatko@glara.cz
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

3.1.1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

3.1.2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

3.1.3. oprávněným zájmem správce je zasílání obchodních sdělení v souladu s §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 nařízení, jestliže správce získal osobní údaje v souvislosti s prodejem zboží.

3.1.4. udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely zpracování (zejména se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů), v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

3.2.1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy.

3.2.2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje

4.1.1. po dobu nezbytně nutnou pokud jsou data zpracovávána pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím

4.1.1.1. daňové doklady s osobními údaji jsou uchovávány po dobu 10 let za účelem splnění povinností ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

4.1.1.2. plnění povinnosti v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii a soudu jsou osobní údaje uchovávány po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

4.1.2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, účasti ve věrnostním programu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5.  Příjemci osobních údajů

5.1. Příjemci osobních údajů jsou obchodní partneři správce zajišťující služby pro provoz internetového obchodu.

5.1.1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy: PPL s.r.o. IČ: 25194798, Česká pošta, s.p. IČ: 47114983, Zásilkovna s.r.o. IČ 28408306, Gopay s.r.o. IČ 26046768

5.1.2. zajišťující služby provozování e-shopu: Cliquo s.r.o. IČ 27287653

5.1.3. zajišťující marketingové služby za pomoci údajů v cookies: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads.  Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy. Seznam.cz, a.s. IČ 26168685. Inspigroup s.r.o IČ 24263532.

5.1.4. společnosti zajištující službu spokojenosti Ověřeno zákazníky Heureka Shopping s.r.o. IČO: 023 87 727.

5.1.5. zajišťující účetní a daňové služby.

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

6.1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

6.1.2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

6.1.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

6.1.4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

6.1.5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

6.1.6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1.1. těchto podmínek.

6.1.7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

6.2. přijetí žádosti o uplatnění práva z článku 6.1.1. a 6.1.5 je možné prostřednictvím dokumentu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla správce. 

7.  Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Přenos dat probíhá pomocí zabezpečeného SSL protokolu.

8. Soubory cookies

8.1. Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči.

8.2. Existuje několik druhů cookies

Dočasné cookies – jsou ve vašem zařízení uloženy jen během relace prohlížeče a jakmile prohlížeč zavřete, vymažou se.

Trvalé cookies – zůstávají ve vašem zařízení uloženy i po zavření prohlížeče, a to po různě dlouhou dobu; tyto cookies umožňují rozpoznat vaše zařízení

Cookies první strany – cookies, které jsou do vašeho zařízení ukládány našimi stránkami

Cookies třetích stran – cookies, které jsou do vašeho zařízení ukládány stránkami našich partnerů pro reklamy a analýzy

8.3. Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů je automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče je můžete zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých cookies.

8.4. Naše stránky používají cookies, ke své činnosti. Pokud budete pokračovat v prohlížení našich stránek a zároveň máte ve vašem prohlížeči povoleno ukládání cookies, budeme to považovat za váš souhlas s užíváním cookies.

9.  Závěrečná ustanovení

9.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.2.2019.